Binaların fasadlarının dekorativ üzlənməsi üçün poliuretan maddədən olan yanmaz üzlüklərin, karnizlərin və kənarlıqların, dekorativ sütunların, digər memarlıq elementlərinin istehsalı həyata keçirilir.

PRM-001

PM-002

PM-003

PM-004

PM-005

PM-006

PM-007

PM-008

PM-009

PM-010

PM-011

PM-012

PM-013

PM-014

PM-015

PM-016

PM-017

PM-018

PM-019

PM-020

PM-021

PM-022

PM-023

PM-024

PM-025

PM-026

PM-027

PM-028

PM-029

PM-030

PM-031

PM-032

PM-033

PM-034

PM-035

PM-036

PM-037

PM-038

PM-039

PM-040

PM-041

PM-042

PM-043

PM-044

PM-045

PM-046

PM-047

PM-048

PM-049