İnzibati binalarin üzərilərində müxtəlif növ reklam – təribat işlərinin hazırlanması və quraşdırılması, ticarət və iaşə obyektlərinin üzərilərində müxtəlif növ reklam – təribat işlərinin hazırlanması və quraşdırılması, baner üzərində çap işlərinin aprılamsı, lazer kəsimi işləri həyata keçirilir.